Bikupor i våra områden

I maj får Partillebo 200 000 nya hyresgäster! Då är det inflyttning i fyra nya bisamhällen som placeras ut i våra olika områden.


Bikupor på taket till Partillebos huvudkontor.

Bin i städer kan bidra till grönare utemiljöer och mer växtlighet, samtidigt kan de bidra till ökad kunskap om pollinatörer och deras förutsättningar.

Runt om i våra områden ställer vi snart ut fyra nya bikupor med hundratusentals flitiga hyresgäster.

De viktiga bina

Bina är viktiga för biologisk mångfald eftersom de pollinerar växter, vilket är avgörande för att bevara olika växtarter och främja ekosystemets hälsa. Dessutom är bin en viktig del av näringskedjan, och deras närvaro stöder mångfalden av andra djurarter. Bin har dock fått svårare att klara sig, bland annat på grund av brist på mat och ökad användning av bekämpningsmedel.

Genom våra bikupor hoppas vi sprida medvetenhet om binas situation. Vår förhoppning är att öka engagemanget för den biologiska mångfalden i stort genom att visa hur bin arbetar och vilka behov de har.

Samarbete med Stadskupan

Genom ett samarbete med Stadskupan har Partillebo sedan tidigare placerat två bisamhällen på taket till vårt huvudkontor.

Till sommaren utökar vi vårt samarbete genom att ge rum till ytterligare fyra bisamhällen, runt om i våra bostadsområden.


Stadskupan sköter om bikuporna, året om.

Här placeras de nya bisamhällena

  • Björndammen: Björndammens områdeskontor
  • Centrum: Partille Arena, parkeringen
  • Sävedalen: Oxledsvägen 16
  • Öjersjö: Öjersjö områdeskontor

Är bin farliga?

Bin sticks sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks. Därför sticker de bara när de är hotade. Agerar man lugnt runt bina gör de oftast ingenting.