Avfallshantering på Galoppvägen

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt mat och förpackningsavfall. De nya reglerna innebär att fastighetsnära insamling ska vara införd för samtliga hushåll senast den 1 januari 2027.

Partillebo har under våren arbetat med förberedelser inför det nu fattade beslutet och kommer gradvis att anpassa den fastighetsnära insamlingen för att uppfylla de nya kraven.

Som en del av omställningen har Partillebo startat ett pilotprojekt i miljörummet på Galoppvägen 5B/5C. Här har en ny dörr med ljusinsläpp samt utvändig belysning med rörelsesensor installerats. Inom kort ska det även bytas till nya och fräscha kärl. På så sätt hoppas vi kunna göra miljörummet tryggare och
ljusare samtidigt som våra hyresgäster ges möjlighet att sortera sitt avfall på ett enklare och mer miljövänligt sätt. Avfallshantering utgör en del av Partillebos hållbarhetsarbete.