Detta gör Partillebo i samband med Coronaviruset

Detta gör Partillebo i samband med Coronaviruset

För att hjälpa till att minska smittspridning av Coronaviruset vill vi göra några tillfälliga förändringar i vår kundservice.

För att minska antalet ”fysiska möten” rekommenderar vi dig som kund att i första hand maila eller ringa oss, så löser vi dina ärenden på bästa vis. Detta gäller både ärenden till vårt huvudkontor och till våra områdeskontor.

Du når oss som vanligt via mail info@partillebo.se eller via växeln på telefon 031-44 07 70.

Du kan även maila eller ringa direkt till ditt områdeskontor:

Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du vår störnings- och fastighetsjour

på 031-336 50 10

Här kan du följa Partille kommuns beredskap gällande Coronaviruset - Covid 19

https://www.partille.se/kommun--politik/krisberedskap-och-sakerhet/om-covid-19-och-coronaviruset/