Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda regler. Även vid överlåtelse/omskrivning av kontrakt för kvarboende sambo/make/maka gäller särskilda bestämmelser.

Vid dödsfall sägs lägenheten och eventuellt parkering upp av dödsboets alla dödsbodelägare. För att uppsägningen ska gälla ska ett registerutdrag från folkbokföringen bifogas med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare. Uppsägningen för dödsbo är en månad från och med månadsskiftet efter det att vi fått uppsägningen och att uppsägningen kommer in senast en månad efter dödsfallet. Om uppsägningen kommer in efter en månad gäller tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet är skyldig att visa lägenheten under uppsägningstiden.

Om du som sammanboende inte står med på kontraktet och vill ta över kontraktet måste en överlåtelse göras. Du kan ladda ner eller beställa överlåtelsehandlingar via vår hyresavdelning.