Autogiro Partillebo AB

Autogiro innebär att hyran dras automatiskt från bankkontot varje månad. Du slipper aviavgiften på 25 kr.

Du ansluter dig smidigast till autogiro via din internetbank. Har du inte tillgång till banktjänster via internet kan en blankett erhållas via vår hyresavdelning. När autogiroansökan blivit godkänd skickar banken ett meddelande till dig som kontoinnehavare och bekräftar vilket konto hyran dras ifrån. Av din hyresavi framgår sedan att autogirot börjat gälla genom att texten "Makulerad" står på inbetalningskortet. Du kommer sedan inte få hyresavier per post förutom vid förändringar.

Täckning på kontot måste finnas sista vardagen innan förfallodagen. Om det saknas pengar på kontot helt eller delvis blir inte dragningen genomförd. Du måste då själv betala in hyran på vårt plusgirokonto. Vi gör alltså endast ett dragningsförsök.

Det går inte att kombinera autogiro med e-faktura, en befintlig sådan måste avslutas innan ansökan kan godkännas. Vid byte av bank avslutar du själv autogirot via din bank och ansöker därefter på nytt från ditt nya kontonummer.

I dagsläget kan endast privatpersoner ansöka om autogiro hos Partillebo.