Autogiro Partillebo AB

Autogiro är ett smidigt betalningssätt som innebär att hyran dras från bankkontot automatiskt varje månad.

Med autogiro slipper du eventuell påminnelseavgift och du kan resa bort och vara säker på att hyran ändå blir betald.

Täckning på kontot måste finnas dagen innan förfallodagen som är sista vardagen i månaden. Om det saknas pengar på kontot helt eller delvis drar vi inte någonting. Du måste då själv betala in hyran på vårt plusgirokonto.

Du kan ansluta dig till autogiro via din internet bank eller genom att fylla i en autogiroblankett. Blanketten kan du ladda ner genom länken nedan eller erhålla via vår hyresavdelning.
Du behöver inte kontakta din bank, det sköter vi. Banken skickar därefter meddelande till dig som kontoinnehavare och bekräftar vilket konto hyran dras ifrån. Av din hyresavi framgår sedan att autogirot börjat gälla. På inbetalningsavin står då texten "Makulerad".

Blanketten som man kan ladda ner här gäller endast för er som hyr av Partillebo AB. Vilket bolag det gäller står på ert hyreskontrakt.

För att få autogiroblankett för Partillebo AB (fd Lokaler), Partillebo Parkering AB eller Partille Kommun v g ring 031-44 07 70 eller besök hyresavdelningen på Kyrktorget 51.