Råd och regler vid avflyttning

Råd & regler är en checklista på hur du skall gå tillväga i samband med avflyttning. Du kan få information om bland annat inlämning av nycklar, städning av lägenheten och liknande.