Projekt vid Jonsereds Trädgårdar

På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen bygger Partillebo nya lokaler för trädgårdscaféet, butiken och trädgårdarnas personal.

Projektet planeras bli helt klart under 2024 men redan under 2023 ska det gå att njuta av en fika i det nya caféet.

Jonsereds Trädgårdar har blivit ett populärt besöksmål och verksamheterna behöver mer ändamålsenliga lokaler.

Projektet gäller rivning nuvarande paviljonger och uppförande av nya, permanenta byggnader som är mer användbara och utseendemässigt passar bättre in i miljön vid Jonsereds herrgård och trädgårdar.

I de nya byggnaderna plockar vi in detaljer från omgivande byggnader som det karakteristiska röda och gula teglet, stallets välvda fönster, komplementfärger från Grindstugan och faluröda träpartier. Det är viktigt att Jonsereds herrgård får glänsa uppe på kullen och att övriga byggnader mer blir komplementbyggnader. Det åstadkommer vi genom att de olika byggnaderna kommer variera i utseende precis som det var på gårdar förr, där brygghuset, sädesmagasinet och mjölkhuset alla hade sin egen karaktär.

Läs mer här om Jonsereds trädgårdar