Hjälp till att spara både energi och pengar

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. I ett vidare perspektiv behöver vi också minska vår energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska vår användning av el och energi. Här hittar du information om hur du kan bidra.

Energispartips