Partillebo näst bästa hyresvärden i Västsverige

Den 20 oktober presenterade Hyresgästföreningen i region Västra Sverige resultaten från den medlemsundersökning de gjort för att ta reda hur nöjda hyresgästerna hos de största allmännyttiga och privata hyresvärdarna är med sitt boende. Partillebo kom på en glädjande andra plats i undersökningen.

Mest nöjda är våra hyresgäster i frågor som rör reparation och underhåll, möjligheten att kunna påverka dessa samt möjligheter till inflytande över den gemensamma boendemiljön och över lägenheten.

De frågor där Partillebo får lite lägre betyg gäller tvättstugans städning och städning av trapphus och loftgångar. Det stämmer väl överens med resultaten från en undersökning vi själva gjorde förra hösten.

För frågor med lite lägre betyg i den mätningen har vi nu ett förbättringsarbete igång.

I Hyresgästföreningens undersökning ligger Eksta Bostads AB i Kungsbacka i topp med ett genomsnittsvärde på 68 tätt följt av Partillebo AB, Tjörns Bostads AB och Varbergs Bostads AB med ett värde på 66.

Vi kommer nu att arbeta vidare också med resultaten från Hyresgästföreningens undersökning med målet att våra hyresgäster ska bli ännu nöjdare med oss som hyresvärd.