Avdelning kommunfastigheter

Denna avdelning hanterar strategiska lokalfrågor för kommunens fastigheter.

Kontakta avdelningen kommunfastigheter