Åkanten 2

Om projektet

Visionen med Åkanten 2 är att skapa en mötesplats samt bostäder som bidrar till Partille centrums fortsatta utveckling. Det är ett unikt projekt i Partille i och med att bostäderna byggs uppe på Partillebohallen och en innegård skapas på taket.

"Partillebohallen" byggs in och ovanpå taket kommer ett modernt stadskvarter byggas och en innegård att anläggas där de boende kan träffas, sitta ner och prata en stund. Hallen kommer efter ombyggnationen rymma ca 500 st åskådare och användas vid mindre evenemang och för skolidrott. I bottenplan planeras det även för kommunala verksamhetslokaler, utöver de fem kommersiella lokalerna som nu finns för uthyrning.

I högerkolumnen finns våra lediga lokaler i huset. Tillträde kommer ske hösten 2019.