Nu söker vi personer bland våra hyresgäster och bostadssökande som vill vara med och påverka framtidens boende i vårt nästa nybyggnadsprojekt ”Simbo”

Från och med hösten 2020 går vi in i en mer intensiv fas med vårt kommande byggprojekt ”Simbo”. Det är ett bostadskoncept som kommer ligga i samma byggnad och kvarter som Partille simhall med friskvårdsytor och enklare restaurang, ungdomsboende, lägenheter för korttidsuthyrning samt några bostäder som vi valt att kalla ”premiumlägenheter”.

På skissen här på hemsidan kan man se den tänkta entrén till simhallen, där bostäderna ligger i övre delen. Kvarteret kommer utformas med en sluten innergård. Inflyttning i hela kvarteret sker 2024-2025 och för bostäderna är inflyttningen planerad till 2025.

Projektet har många intressanta infallsvinklar och för bästa resultat så önskar vi få ihop en kundgrupp som kan fungera som referensgrupp till framförallt de ca drygt 100 lägenheterna som ingår i konceptet ”Simbo”. Här kommer vi tillsammans diskutera olika vardagliga tekniska och sociala frågor för ett långsiktigt, hållbart och trivsamt boende.

Vår förhoppning är att bilda en grupp med cirka tio kunder; hälften med hyresgäster som redan bor hos oss och hälften med kunder som står i kö till lägenhet hos oss. Gruppen kommer träffas några gånger första året, med start hösten 2020.

Nu i Coronatider kommer träffarna att ske digitalt, alternativt utomhus med avstånd om samhället i övrigt tillåter det. Det är på de villkoren vi kommer att arbeta med gruppen.

Vi kommer fortlöpande informera om utvecklingen av projektet här på hemsidan.

Vill du var med i referensgruppen?

Då kan du anmäla ditt intresse till oss på Partillebo genom att maila till info@partillebo.se, senast 22 september. Märk mailet med ”Simbo”.

Mailet behöver innehålla:

- Namn och kontaktuppgifter
- Ålder
- En motivering till varför du vill vara med i gruppen

Eftersom vi vill använda referensgruppen i vår marknadsföring av projektet, så behöver du känna dig bekväm med det. Vi kommer hantera dina personuppgifter och eventuella bilder enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla kunder som anmält sitt intresse kommer att få ett mail med information om hur vi gått tillväga när vi valt ut medlemmar till gruppen, så snart vi satt samman gruppen.

Har du frågor om bildandet av själva referensgruppen, är du välkommen att kontakta hyreschef Agneta Marklund, e-post: agneta.marklund@partillebo.se