Från och med hösten 2020 går vi in i en mer intensiv fas med vårt kommande byggprojekt ”Simbo”. Det är ett bostadskoncept som kommer ligga i samma byggnad och kvarter som Partille simhall med friskvårdsytor och enklare restaurang, ungdomsboende, lägenheter för korttidsuthyrning samt några bostäder som vi valt att kalla ”premiumlägenheter”.

På skissen här på hemsidan kan man se den tänkta entrén till simhallen, där bostäderna ligger i övre delen. Kvarteret kommer utformas med en sluten innergård. Inflyttning i hela kvarteret sker 2024-2025 och för bostäderna är inflyttningen planerad till 2025.

Projektet har många intressanta infallsvinklar och för bästa resultat så önskar vi få ihop en kundgrupp som kan fungera som referensgrupp till framförallt de ca drygt 100 lägenheterna som ingår i konceptet ”Simbo”. Här kommer vi tillsammans diskutera olika vardagliga tekniska och sociala frågor för ett långsiktigt, hållbart och trivsamt boende.

Vi kommer fortlöpande informera om utvecklingen av projektet här på hemsidan.