Autogiro Partillebo AB

Autogiro är ett smidigt betalningssätt som innebär att hyran dras från bankkontot automatiskt varje månad.

Med autogiro slipper du eventuell påminnelseavgift och du kan resa bort och vara säker på att hyran ändå blir betald.

Täckning på kontot måste finnas dagen innan förfallodagen som är sista vardagen i månaden. Om det saknas pengar på kontot helt eller delvis drar vi inte någonting. Du måste då själv betala in hyran på vårt plusgirokonto.

Du ansluter dig till autogiro lättast via din internetbank.