Hyresinbetalning

Hyran skall betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång (Hyran för januari skall alltså betalas senast sista vardagen i december).

Vi skickar ut hyresavierna kvartalsvis i januari, mars, juni och september, en för varje månad. Får du ingen hyresavi från oss är du ändå skyldig att betala hyran i tid. Betalar du inte hyran eller om du betalar för sent riskerar du att förlora din hyresrätt.

Betala gärna hyran via autogiro eller e-faktura (Mer information finns under respektive rubrik). Betalar du via din internetbank och har tappat bort din avi så hittar du ditt ocr-nummer genom att gå in på Mina sidor.